TerugBaaipoortTerug
 
Nummer:10
Andere namen:Grutterspoort
Vinkenbuurt
Adres voor 1871:Wijk 6 nr. 694, 695 en 696
Adres na 1871:Vollersgracht 31

Beschrijving:
De Baaipoort blijkt ook bekend te zijn onder de namen Grutterspoort (98) en Vinkenbuurt (zie buurtkaart 21).
In het Bonboek begint de westzijde van de Volmolen- of Vollersgracht, gerekend vanaf de Van der Werfstraat op fol. 559. Dan volgen er 10 huisjes (die worden zelfs nog op Van Campen 1879 aangegeven, in het Huisnommerboek de nrs. 57-39). Daarna wordt in het Bonboek op fol. 565 de steech overgesprongen. Hier kan niets anders dan de Noord Rundersteeg mee zijn bedoeld. Na twee huizen begint op fol. 566 de poort en die loopt door tot fol. 567 (let op de later ingevoegde bladzijden 556a/b/c en vso's). Omdat de verkoper (Hendrik van de Val) en koper (Barth. Klinkenberg) van Waarboek 6K 115 geregistreerd staan op fol. 566c weten dus zeker dat we met Baaipoort te doen hebben en dat deze dus identiek is met de kennelijk latere naam Grutterspoort. De poort eindigt op fol. 567.

Bij nader onderzoek is gebleken dat de Baaipoort ook nog bekend was onder de naam Grutterspoort (98), Vinkenbuurt (10A) en Hoedenmakerspoort (98a) Beide poorten zijn abusievelijk als afzonderlijke poorten in deze database opgenomen.
De afgesloten Grutterspoort met een hekwerk boven de deur tussen Vollersgracht 29 en 31.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6624, West Marendorp Landzijde)fol. 566, 566v, 566a, 566av, 566b, 566bv, 566c en 5671642 na
Waarboek 67 6K 1699fol. 1151700-02-10

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
--xx