TerugBaanepoortTerug
 
Nummer:11
Andere namen:Bregtenpoort ?
Adres voor 1871:niet van toepassing
Adres na 1871:achter Levendaal 56, tussen Koene- en Krauwelsteeg (onzeker)

Beschrijving:
De poort was gelegen tussen de Koene- en Krauwelsteeg en tussen Hogewoerd en Levendaal, maar het is niet goed mogelijk om het beloop van de poort te lokaliseren.
Waarboek 7k fol. 75 maakt melding van de verkoop van een huis aan de westzijde van de Koenesteeg (Bonboek Hogewoerd fol. 295) die achter aan de Baanepoort grenst. Dat zou betekenen dat de poort aan de Krauwelsteeg was gelegen en daar mogelijk een ingang had. Dit is echter niet goed vast te stellen.
Overigens moet de poort al vroeg verdwenen zijn en ontbreken 19e-eeuwse vermeldingen.
Er is ook nog een bron (Waarboek 9W fol.255) waarin we lezen Twee huijsen en erven staande ende gelegen binnen dezer stede op't oude Levendaal in de Bregten of Baanepoort. Dat zou betekenen dat de twee poorten identiek zijn. Een andere mogelijkheid is dat de poorten in elkaar doorliepen, maar zeker weten doen we het niet.

Vermelding in archiefbronnen:
Waarboek 67 B 1562fol. 94 (Bregtenpoort)1562-07-11
Waarboek 67 C 1563fol. 9v (Bregtenpoort)1563-07-31
Waarboek 67 D 1567fol. 13 (Bregtenpoort)1567-10-14
Volkstelling 1574fol. ? (Bregtenpoort)1574-08-07
Volkstelling 1581fol. 146v (Bregtenpoort)1581-09
Grachtenboek 31fol. NN (Joris Hartgenspoort)1584-08-16
Vetus-1585fol. 204v (Bregtenpoort)1585
Oud-belastingboek 1601fol. 423 (Bregtenpoort)1601
Schoorsteengeld 1606fol. 268 (In 't poortgen)1606
Waarboek 67 7E 1720fol. 75 (Baanepoort)1720-04-13

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.