TerugKaatsbaanpoort [2]Terug
 
Nummer:135
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 5 nr. 227
Adres na 1871:Kruisstraat 22

Beschrijving:
Omdat de 19e-eeuwse bronnen geen melding maken van de kennelijk dan al verdwenen poort, is het lastig om de precieze ligging vast te stellen. Op 04-06-1701 (zie ook Bonboek Hogemors fol. 426) koopt Abraham Heneman een huis aan de zuidzijde van de Narmstraat tussen de Steen- en Kruisstraat. Volgens het Bonboek is het huis van Heneman het vierde vanaf de hoek met de Kruisstraat; op de stadsplattegrond van 1826 is dat Wijk 5 nr. 223. Helaas zijn op genoemde plattegrond geen sporen zichtbaar die op het bestaan van een poort wijzen. Daarom is het verleidelijk om aan te nemen dat de poort ooit was gelegen op het grote achtererf van Steenstraat 39. Maar het huis van Heneman grenst niet aan dat terrein, maar aan Wijk 7 nr. 227 of Kruisstraat 22. Dat blijkt overeen te komen met de uit twee huisjes bestaande poort die in het Bonboek fol. 474 worden vermeld.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6629, Hogemorsch)fol. 4261642 na
Bonboek (6629, Hogemorsch)fol. 4741642 na
Waarboek 67 6L 1700fol. 2011701-06-04
Waarboek 67 6X 1715fol. 1561715-04-27
Waarboek 67 7K 1722fol. 2011723-05-01
Waarboek 67 7K 1722fol. 4601724-02-09 en 1724-02-22

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.