TerugLottepoortTerug
 
Nummer:185
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 7 nr. 754
Adres na 1871:Hooigracht 53

Beschrijving:
De poorttoegang was gelegen aan de oostzijde van de Hooigracht, twee huizen ten noorden van de hoek met de Groenesteeg. De poort telde twaalf woningen en de toegang is goed herkenbaar op de stadsplattegrond van 1826.
In de 17e eeuw bezat de koopman Pieter Lotte verschillende huisjes, dus het laat zich gemakkelijk raden aan wie de poort haar naam heeft ontleend.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6621, Gansoord)fol. 380a-385v1642 na
Waarboek 67 7L 1723fol. 2081724-05-11

Vermelding in andere bronnen:
Collectie Bodel NijenhuisCOLLBN Port 14 N 65-11700~1800