TerugManepoortTerug
 
Nummer:186
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 2 nr. tussen 19-20 [?]
Adres na 1871:Vliet ca. 26

Beschrijving:
De poort is gelegen aan de oostzijde van de Vliet tussen de Willem Daniel Cloostersteeg en de hoek met de Molensteeg.
De vermeldingen in Waarboek 7T fol. 36 en 7V fol. 7 corresponderen met Bonboek West Nieuwland fol. 169. Dat is in een poort die herkenbaar is op fol. 168-174.
Het laatste huis vóór de hoek met de Molensteeg bevindt zich op fol. 178. Drie huizen noordelijker bevindt zich een klein (maar ander) poortje met drie huisjes. Daarna (fol. 174vso) weer één huis aan de Vliet en direct daarna (fol. 174) begint de Manepoort die doorloopt tot fol. 168. In totaal twaalf huisjes, waarvan een aan de zuidzijde en elf aan de noordzijde zijn gelegen. Daarna volgen nog drie huizen aan de Vliet en daarna (vanaf fol. 166vso tot fol. 157vso) de Daniel Cloostersteeg die achttien huisjes telt en als zodanig op iedere bladzijde wordt vermeld.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6618, West Nieuwland)fol. 168-1741642 na
Waarboek 67 7T 1729fol. 361729-09-03
Waarboek 67 7V 1730fol. 7 en 81730-05-03

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.