TerugMeelmaatjespoortTerug
 
Nummer:190
Andere namen:Ververspoort
Adres voor 1871:Wijk 6 nr. 894-900
Adres na 1871:Van der Werfstraat tegenover Lege Werfsteeg

Beschrijving:
De poort ligt aan de noordzijde van de Marendorpse Achtergracht tussen de Oude Calanderpoort (zie Waarboek 8B fol. 42, Bonboek fol. 253b) en de Duizendraadsteeg, ongeveer op de plek waar later de Karelshof en Posthoornhof zijn ontstaan. De Ververspoort lag acht à negen huizen oostelijk van de Duizendraadsteeg.
Volgens het Bonboek stonden er in deze poort vier huisjes. Ze komt in het register van het Lantaarn- en Brandspuitgeld van 1814 voor met zeven huisjes. In het Lantaarngeld 1821 worden er nog 3 huisjes (898 t/m 900) genoemd. Na 1837 is de poort verdwenen; in het Lantaarngeld 1837 zijn de perceelnummers doorgehaald.

N.B. Door een abuis zijn de Meelmaatjespoort en Verwerspoort (279) als afzonderlijke poorten opgenomen, maar het zijn twee namen voor één poort.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6625, Oost Marendorp Landzijde)fol. 256a t/m 256b1642 na
Waarboek 67 6X 1715fol. 88 (Meelmatiespoort)1715-01-08
Waarboek 67 7M 1724fol. 169 (Verwerspoort)1725-05-05
Waarboek 67 8P 1743fol. 206 (Meelmatiespoort)1744-04-25

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.