TerugVijftienhuizenpoortTerug
 
Nummer:293
Andere namen:Van Assendelfthof
Adres voor 1871:Wijk 5 nr. 591
Adres na 1871:Langegracht 49

Beschrijving:
De Vijftienhuizenpoort was een voorganger van het in 1681 gestichte Van Assendelfthofje. Toch heeft de naam nog lang bestaan, want in 1743 wordt naast het hofje een aangrenzend huis verkocht aan Adriaen van Assendelft en Gijsbert Huyssen als regenten vant hoffie de Vijfftien huysen binnen deeze stad en zulx ten behoeven vant selve hoffie. Deze verkoop is geregistreerd in Waarboek 8N fol. 17 en in Bonboek Zijloord fol. 183.
 

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6630, Zijloord)fol. 183v-185v1642 na
Waarboek 67 8N 1741fol. 171741-06-10

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.