TerugZonnebloempoortTerug
 
Nummer:313
Andere namen:Dominicuspoort
Adres voor 1871:Wijk 5 nr. tussen 340-341
Adres na 1871:Oude Singel achter en tussen 78-80

Beschrijving:
De poort moet tussen Oude Singel 78 en 80 hebben gelegen en had een in- en uitgang aan de Langegracht. Omgekeerd moet worden betwijfeld dat de poort ook een toegang had vanaf de Oude Singel.
Het huis Oude Singel 78 is (zoals boven de voordeur staat aangeven) in 1715 gebouwd. Nadien is aan de gevel niets veranderd en van een poort of sporen daarvan is geen sprake. Tien jaar later wordt het nieuw gebouwt huys verkocht met een in- en uytgangh door seekere gemeene poorte, genaamt de Sonneblompoort tot op de Langegragt.
Het ging dus om een met anderen gemeenschappelijk te delen poort of gang en niet het bezit daarvan. Helaas is het beloop van de poort niet meer na te gaan; op de stadsplattegrond van 1826 is niets van een toegang aan de Langegracht te zien.
In het Waarboek 7Q fol. 226 kan de Dominicuspoort tot fol. 3vso van het Bonboek worden herleid en de Zonnebloempoort tot fol. 4-10. De Zonnebloem- en Dominicuspoort zijn dus identiek.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6628, Nieuwmaren)fol. 11 en 11v1642 na
Waarboek 67 7M 1726fol. 131 (Zonnebloempoort)1725-05-24
Waarboek 67 7Q 1727fol. 226 (Dominicuspoort)1727-05-17

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.