TerugBlompoortTerug
 
Nummer:29
Andere namen:geen
Adres voor 1871:niet van toepassing
Adres na 1871:Baatstraat, verder niet van toepassing

Beschrijving:
De poort lag aan de noord[oost]zijde van de Baatstraat. Deze moet niet worden verward met de Wintersepoort of -gang (zie Waarboek 6L 118vso) die vanaf de Langegracht doorliep naar de Baatstraat, maar westelijker was gelegen.
De Blompoort wordt in de 19e eeuw niet meer vermeld.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6630, Zijloord)fol. 126v1642 na
Waarboek 67 6N 1703fol. 1321704-05-17

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.