TerugEerste BrandewijnspoortTerug
 
Nummer:36
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 5 nr. tussen 442 en 451
Adres na 1871:Langegracht 173

Beschrijving:
Mogelijk - maar niet zeker - zijn de Brandewijnspoort (35) en de Eerste Brandewijns-poort identiek. De Eerste Brandewijnspoort wordt namelijk genoemd in Waarboek 6O (fol. 78, 20-01-1706) en omschreven als gelegen tussen Koolstraat en Houtmarkt en belend door het Kool- of Binnenvestgrachtje en Cornelis de Veth. De verkoop door Anna Maria de Paeuw aan Jan den Hoet wordt ook vermeld in Bonboek Zijloord fol. 48vso. Maar op deze bladzijde eindigt de poort die eerder op fol. 43 begint en precies overeenkomt met het beloop van de Brandewijnspoort (35). Daarentegen suggereert de naam Eerste Brandewijnspoort dat er nog een andere poort bestaat. Wellicht zijn met de Eerste Brande-wijnspoort de zeven huisjes bedoeld die op de kaart van Van Campen 1879 achter Langegracht 173 staan en ruggelings tegen de Brandewijnspoort zijn gebouwd.
Op de oudere plattegrond van 1826 zijn het vijf huisjes, vermeld als Wijk 5 nrs. 434-438.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6630, Zijloord)fol. 43-48v1642 na
Waarboek 67 6O 1705fol. 781706-01-20

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.