TerugWillem Daniel Cloosterpoort of -SteegTerug
 
Nummer:55
Andere namen:Steegje zonder end [1]
Adres voor 1871:Wijk 2 nr. 23-25
Adres na 1871:Vliet ca. 20

Beschrijving:
De Willem Daniël Cloostersteeg of -poort lag aan de oostzijde van de Vliet tussen Rapenburg en Molensteeg. Een andere naam was Steegje zonder End (Waarboek 7S fol. 57). Of het hier om een poort of 'gewone' steeg gaat is arbitrair, omdat de stad eigenaar was van de ondergrond van het steegje. Dat bleek toen B. & W. de poort of gang, groot 42 m² in 1898 aan de fa. Sijthoff verkocht (het gebouw aan de Doezastraat staat er nog altijd). De gemeenteraad ging akkoord, hoewel het raadslid P.J. Hoeken de verkoopprijs van fl. 1 per m² aan de lage kant vond.
Waarschijnlijk was de poort of steeg in 1898 al lang niet meer bewoond; in het Huisnommerboek van 1871 wordt gesproken over een afgesloten poort.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6618, West Nieuwland)fol. 157v-166v1642 na
Waarboek 67 7S 1729fol. 571729-03-15

Vermelding in andere bronnen:
krantenberichtLeidsch Dagblad1898-01-29
krantenberichtHandelingen Gemeenteraad1899-07-21