TerugGroeneweipoortTerug
 
Nummer:95
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 6 nr. tussen 419-420
Adres na 1871:Haarlemmerstraat tussen 130-132

Beschrijving:
De Groeneweipoort was gelegen aan de noordzijde van de Haarlemmerstraat tussen Mare en Jan Vossensteeg. Precies op de plek waar zich thans de HEMA bevindt en recht tegenover de Kuipersteeg. Voorzover er nog bebouwingsporen waren zijn die met de komst van het warenhuis definitief gewist. De poort bestaat dus al lang niet meer en wordt zelfs door Salomon van der Paauw niet genoemd. Wel is het beloop van de poort nog zichtbaar op de stadsplattegrond van 1826; het betreft een gang tussen de nrs. 419 en 420. Volgens Waarboek 6N fol. 68 moeten er in 1704 minstens acht huisjes zijn geweest.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6624, West Marendorp Landzijde)fol. 464a, 464av, 464b en 464b v1642 na
Waarboek 67 6N 1703fol. 681704-02-21
Waarboek 67 7D 1719fol. 2431719-12-19

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.