TerugHerderspoortTerug
 
Nummer:108
Andere namen:Herder Labanpoort
Warmoesierspoort
Adres voor 1871:Wijk 5 nr. tussen 543 en 544
Adres na 1871:Oostdwarsgracht tussen 18-20

Beschrijving:
De poort, gelegen aan de westzijde van de Oostdwarsgracht tussen de Baatstraat en Langegracht was onder drie namen bekend. Op de stadsplattegrond 1826 is de gang tussen de percelen 543 en 544 nog zichtbaar, maar in 1879 niet meer. Ook is het merkwaardig dat er - terwijl de bebouwing ter plekke nog oud is - geen zichtbare sporen meer zijn.
Kennelijk is de poort al vroeg verdwenen.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6630, Zijloord)fol. 133-1351642 na
Waarboek 67 6L 1700fol. 2421701-06-09
Waarboek 67 6P 1707fol. 1641707-08-16
Waarboek 67 7Q 1727fol. 3791728-02-28

Vermelding in andere bronnen:
Schepentrouwreg fol. 192v1734-02-19