TerugKlinkhamerpoortTerug
 
Nummer:149
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 7 nr. 344
Adres na 1871:Uiterstegracht 71

Beschrijving:
De poort is wel in het Bonboek, maar verder niet met zekerheid te lokaliseren. Ook niet met behulp van het register Lantaarn- en Brandspuitgeld; de namen van de eigenaars komen te weinig overeen met de laatst vermelde eigenaars in het Bonboek. Bovendien wemelt het in deze omgeving van de poortjes en is het so wie so vaak moeilijk uit te maken of men in die wirwar een gezochte poort aantreft. Wel is het zo dat de Groenepoort op fol. 252-253 kan worden gelokaliseerd en er tussen de Groenepoort en Klinkhamerpoort twee huizen staan. Met dien verstande dat de Groenpoort iets noordelijker was gelegen. De ingang van de Klinkhamerpoort zou dan volgens het Huisnommerboek rechts naast Uiterstegracht 71 hebben gelegen. Vanwege de nieuwbouw na 1980 is de situatie ter plekke onherkenbaar veranderd.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6623, Nicolaasgracht)fol. 249-250v1642 na
Waarboek 67 8D 1735fol. 2131736-02-04

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.