TerugPosthoornpoortTerug
 
Nummer:222
Andere namen:geen
Adres voor 1871: tussen Oost- en Westhavenstraat en tussen Zijlstraat en Oosthavenstraat
Adres na 1871:niet van toepassing

Beschrijving:
Hier is iets merkwaardigs aan de hand. Er blijken zich in het Havenbon namelijk twee Posthoornpoorten te bevinden. Een misverstand is uitgesloten omdat de poorten in twee verschillende bouwblokken zijn gelegen.
Zo bevindt de in Waarboek 6L fol. 3 genoemde Posthoornpoort zich aan de Ververstraat tussen de Oost- en Westhavenstraat, corresponderend met Bonboek fol. 392.
De andere Posthoornpoort wordt vermeld in Waarboek 7N fol. 56 aan de Haven tussen Zijlstraat en Oosthavenstraat en kan worden herleid naar Bonboek fol. 408.
Vooralsnog moeten twee adressen worden genoemd en zal uit nader onderzoek moeten blijken of er wellicht naamsverandering heeft plaatsgevonden.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6631, Havenbon)fol. 392v-393v 1642 na
Bonboek (6631, Havenbon)fol. 408-408v1642 na
Waarboek 67 6L 1700fol. 3 (Verwerstraat)1700-06-10
Waarboek 67 7N 1725fol. 56 (Haven)1726-01-19

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.