TerugRoopoort [2]Terug
 
Nummer:235
Andere namen:Rodepoort [2]
Adres voor 1871:Wijk 5 nr. 191
Adres na 1871:Narmstraat noordzijde bij de Kruisstraat

Beschrijving:
Volgens het Bonboek Hogemors loopt de noordzijde van de Narmstraat gelegen tussen Kruisstraat en Binnenvestgracht van fol. 485 t/m 495. Het Bonboek vermeldt twee poorten.
De eerste poort begint, na het tweede huis van de hoek met de Kruisstraat, op fol. 485a t/m 485bvso. Op de kaart van 1826 is dit nr. 191 waar een stippellijn is getrokken die op een onderdoorgang kan duiden.
Waarboek 8B fol. 197, 18-01-1735 noemt een zekere poort en is terug te vinden in het Bonboek op fol. 485a en 485a vso.
Waarboek 6Z fol. 44, 01-12-1714 noemt de Roopoort en die is terug te vinden in het Bonboek op fol. 485bvso in de poort westzijde huisje nr 11. Linksboven staat geschreven Jacob Verhaick, rintmolenaar, gesplitst van fol. 486. Deze laatste vermelding is terug te vinden op fol. 485a t/m 485bvso. Op fol. 485 wordt de splitsing van fol. 486 niet meer genoemd. In deze poort worden de huisjes 4 t/m 11 genoemd.
De transactie in Waarboek 8B fol. 166, 08-01-1737 is ook te herleiden tot fol. 485b vso.
Waarboek 7J fol. 144, 20-06-1722 handelt over een huis op de Binnenvestgracht dat aan de achterzijde aan de Rodepoort grenst. Dit huis is terug te vinden in het Lantaarn- en Brandspuitgeld 1814 op Wijk 5 nr. 140. Volgens de kaart van 1826 grenst het aan het lege erf nr. 144a. De Roo- of Rodepoort fol. 485a t/m 485b vso moet op dit lege erf gelegen hebben. Het blijft de vraag of deze poort identiek is aan de Rintmolenpoort omdat Jacob Verhaick, rintmolenaar, als eerste eigenaar in het Bonboek wordt genoemd.
Waarboek 7L fol. 17, 23-02-1723 geeft verwarring. Dit huis komt overeen met Bonboek fol. 489 en zou zich naast de Rintmolenpoort bevinden, maar volgens het bonboek zit daar geen poort of wordt niet aangegeven, tenzij het huis op fol. 489vso de 'principale woning' van de Rintmolenpoort is. Bonboek fol. 490 t/m 495 gaat over een poort met negen huisjes. Volgens Waarboek 9L, fol. 226, 18-03-1762 is dit de Scheerpoort. Ook deze poort bevond zich volgens de kaart van 1826 op het lege erf nr. 144a. Duidelijk is dat de Scheerpoort, de Rintmolenpoort en de Rodepoort op het lege erf 144a waren gesitueerd. Niet duidelijk is of de Rintmolenpoort identiek met de Scheerpoort of de Rodepoort is.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6629, Hogemorsch)fol. 485a en 485av1642 na
Bonboek (6629, Hogemorsch)fol. 485bv1642 na
Bonboek (6629, Hogemorsch)fol. 490/4951642 na
Bonboek (6629, Hogemorsch)fol. 533av1642 na
Waarboek 67 6Z 1717fol. 44 (Roopoort, bonb. 485bv)1714-12-10
Waarboek 67 7J 1722fol. 144 (Rodepoort, bonb. 533av)1722-06-20
Waarboek 67 8B 1735fol. 166 (Roopoort, bonb. 485bv)1735-01-08
Waarboek 67 8B 1735fol. 197 (zekere poort, bonb. 485a en 485av)1735-01-18
Waarboek 67 9L 1762fol. 226 (Scheerpoort, bonb. 490/495 ½ van 9 huizen)1762-03-18

Vermelding in andere bronnen:
Geref. OndertrouwregCC fol. 237v1701-10-22