TerugRogier PoletpoortTerug
 
Nummer:237
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 6 nr. 568
Adres na 1871:Zandstraat westzijde bij de Langegracht

Beschrijving:
Op 26 april 1732 kocht Julien Parat een huis aan de zuidzijde van de Langegracht. In de waarbrief staat: streckende tot agter aan de poort van Rogier Polet met nog negen kleyne huysjens ende erven in sekere poorte, uytkomende aan de westsijde van de Sandstraat.
Op het eerste gezicht lijkt het alsof de negen huisjes in de Rogier Poletpoort staan. Maar dat staat er niet, er wordt over een sekere poort, dus kennelijk andere poort gesproken. Dat blijkt inderdaad het geval te zijn. Aan de westzijde van de Zandstraat blijken namelijk twee poorten te liggen. De eerste poort - in het Bonboek op fol. 160vso-165 - blijkt de Rogier Poletpoort te zijn. Dat weten we omdat Rogier wordt vermeld als een van de vroegere eigenaars; de poort heeft haar naam dus kennelijk aan hem ontleend. De tweede poort (in Bonboek 166-169vso) ligt dichter bij de Langegracht. In deze (en dat is de sekere) poort blijken de negen huisjes van Julien Parat te staan. En dan wordt begrijpelijk dat zijn nieuwe bezit achter aan de eerste, dus aan de Rogier Poletpoort grensde.
In de 19e eeuw zijn de twee poorten gesloten en opgenomen in het complex van de branderij en jeneverstokerij van de firma Hartevelt & Zn.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6630, Zijloord)fol. 160v-1651642 na
Waarboek 67 7X 1731fol. 2011732-04-26

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.